You are here

Santaskylän ympäristöä ja sidosryhmiä

Santaskylä on Satakunnan maakuntaan ja sen Pohjois-Satakunnan seutukuntaan kuuluvan Kankaanpään pohjoisin kylä. Pohjoiseen mentäessä tulee vastaan Honkajoen kunta. Perinteisesti varsinkin kylän pohjoisosasta, ylisestäpäästä, onkin asioitu paljon Honkajoen suuntaan.

Santaskylän itäpuolella sijaitsee Pohjankankaan harjumuodostelma. Pohjankankaan alue on pääosin puolustusvoimien harjoitusaluetta, joka joskus etäisinä ampumisen ääninä kylässä kuuluukin.

Santaskylän länsi- ja eteläpuolta on Ala-Honkajoki eli tuttavallisemmin Lemppu ja Ristilänperä. Santaskylän eteläosaa kutsutaan joskus nimellä alinenpää. Ylisenpään ja alisenpään raja mennee pääsääntöisesti aina kulloisenkin tarkastelijan kohdalla.